Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Chuẩn trình độ CNTT cho cán bộ công chức. giảng viên và sinh viên Đại học Thái Nguyên (Giai đoạn 2013 - 2015)"

Viết bởi 
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Xem 5205 lần

Trung tâm Công nghệ thông tin Kinh tế

Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế - Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Đối tác liên kết