Liên hệ nhà trường

Liên hệ

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

Trung tâm Công nghệ thông tin Kinh tế

Phòng 207 – C1 – Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên – Xã Quyết Thắng – Thành phố Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280 3 904 342

Trung tâm Công nghệ thông tin Kinh tế

Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế - Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Đối tác liên kết